Zateplení se v současném stavebnictví stává samozřejmou věcí, často o něm slyšíme jak v souvislosti s rekonstrukcí fasád stávajících, tak i jako o nezbytné součásti novostaveb.

Důvodů, proč zateplovat je mnoho, hlavními aspekty jsou ale zejména technická a ekonomická stránka fasády a potažmo celého domu.

Mezi hlavní technické důvody patří zejména snížení rizika kondenzace vody a následného rizika vzniku plísní, zlepšení fyzikálních vlastností domu, zvýšení komfortu bydlení i užívání domu a zlepšení tepelně izolačních parametrů domu.

Z ekonomických důvodů bychom vyzdvihli zejména výrazné snížení vynaložených finančních prostředků na topení a ohřev vody, následné zkrácení  topné sezóny,  prodloužení životnosti nemovitosti a též výrazné vylepšení vzhledu nemovitosti, díky rekonstrukci a zateplení fasády.

Dříve používané stavební materiály dnes již plně nevyhovují aktuálním požadavkům na energetickou náročnost, čímž téměř všechny budovy postavené do roku 1991 disponují obvodovými stěnami nevyhovujícími tepelně izolačním parametrům, což výrazně zvyšuje provozní náklady na spotřebu energii. Nejjednodušším způsobem jak ušetřit nemalé finanční prostředky je provedení zateplení fasády.

Faktem je, že po správně provedeném zateplení fasády s použitím odpovídající síly izolantu, je úspora energie výrazná. Jak je možno potvrdit teoretickými výpočty, ale i praktickým měřením. Průměrnou návratnost investice do zateplení fasády je 5-8 let.