Nejčastěji provádíme zateplení fasád. Důležitou funkcí obvodové stěny je, vedle základních funkcí bezpečnosti a statiky, také ochrana proti vnějším klimatickým podmínkám. Nezávisle na tom, zda je léto nebo zima, zateplení fasády přináší komfort domova. Kvalitním návrhem a odborně provedenou realizací systémového zateplení fasády lze snížit tepelné ztráty o více než 50%. Dobře zateplená fasáda zamezuje nejen tepelným ztrátám, ale i pronikání hluku. U fasád je nejčastěji používáno kontaktní zateplení, které používá jako izolant polystyren nebo minerální vlnu. Jako konečný povrchový materiál je používána pastovitá tenkovrstvá omítka o hrubosti zrna 1,5-3 mm, a to buď silikonové, silikátové nebo akrylátové. Tyto omítky je možno probarvit v cca 250 odstínech, které lze na nemovitosti pro rozmanitost kombinovat dle požadavku. Na sokl se obvykle nanáší marmolit což je mozaikovitá struktura omítky, který je možné též dodat v několika odstínech.